Σελίδα 1 από 6
Αποτελέσματα 1 - 9 από 49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

SURFA AQUADRY 1L

To SurfaPore AquaDry® είναι πρόσμικτο Νανοτεχνολογίας και ...

SURFAGUARD METAL 1KG

Το SurfaGuard Metals εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες ...

SURFAGUARD METAL 5KG

Το SurfaGuard Metals εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες ...

SURFA MIX C 1L

Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων και επιχρισμάτων για αυξημένη ...

SURFA MIX C 4L

Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων και επιχρισμάτων για αυξημένη ...

SURFA MIX C 10L

Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων και επιχρισμάτων για αυξημένη ...

SURFA MIX P 1L

Υδατικό νανοδομημένο αστάρι για ακρυλικά και πλαστικά ...

SURFA MIX P 4L

Υδατικό νανοδομημένο αστάρι για ακρυλικά και πλαστικά ...

SURFA MIX P 10L

Υδατικό νανοδομημένο αστάρι για ακρυλικά και πλαστικά ...

Σελίδα 1 από 6